Wetenschap - Softwashsystemsbenelux

SoftWashsystems Benelux
SoftWashsystems Benelux
Ga naar de inhoud
De wetenschap achter SoftWash dak- & gevelbehandeling
DE WAARHEID ACHTER VERVUILDE DAKEN: HET WAT, WAAROM EN HOE

Dakreiniging en -behandeling is een relatief nieuwe industrie die eind jaren ‘80 begin jaren ‘90 ten tonele verscheen. Tot die tijd werden diverse reinigingsmethoden gebruikt om vervuiling en organismen te verwijderen, echter zonder een goed en blijvend resultaat.
Het bleef bij goedbedoelde pogingen, totdat er een fenomeen verscheen in het zuiden van de USA waar dakbehandeling als een serieuze service werd aangeboden. Deze methode (oorspronkelijk uit Florida) werd als eerste ingezet om daken te ontdoen van de zwarte strepen en vlekken (deze zwarte vervuiling is in feite een infectie van organisch materiaal die het beste met een algenbestrijdingsmiddelen behandeld kan worden zoals je dat in de tuin ook tegen onkruid zou doen).

Deze andere methode was heel effectief en vernieuwend en zo ontstond, zoals wij dat noemen, de SoftWash revolutie.

DE ECHTE OORZAAK

De echte oorzaak van de zwarte strepen en vlekken op daken is hoofdzakelijk de Gloeocapsa Magma, een ondersoort van de groep cyanobacteriën (fotosynthetiserende bacteriën). Daarnaast wordt ook veel ander organisch materiaal aangetroffen zoals mossen, korstmossen, schimmels, algen, meeldauw, bacteriën, enz.
Veel van de organismen die op uw dak, gevels en bestratingen voorkomen, gedijen uitstekend in ons klimaat en op het materiaal waar daken en gevels van zijn gemaakt. Zij gebruiken deze ondergrond voor metabolisatie. Oppervlakten zoals hout, beton, stucwerk, aluminium, etc. vormen een zeer geschikte vestigings- en voortplantingsplek.

Het goede nieuws is dat deze micro-organismen en overige vervuiling veilig kunnen worden verwijderd door SoftWash. Zelfs stikstofbindende organismen zoals blauwgroenalgen, die uitstekend gedijen in gebieden met weinig tot geen voedingstoffen en zich voeden met hun fijnmazig wortelsysteem, worden met het SoftWash Systeem volledig gedood en verwijderd. Andere methodieken reinigen slechts het zichtbare gedeelte – dus oppervlakkig – maar laten het wortelstelsel intact waardoor de vervuiling snel terugkomt.

MEER DAN REINIGEN

SoftWashen is meer dan reinigen. De speciaal vervaardigde SoftWash producten reinigen niet alleen maar dringen zo diep door dat er sprake is van een volledige dieptereiniging (98% desinfectie). SoftWashing maakt een vuist naar organismes als Gloeocapsa Magma.
Microscopische opname van  “Gloeocapsa Magma cellen”.
Terug naar de inhoud